שייקספיר ושות' - כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס


< אחורה הדפסת הטקסט יוליוס קיסר - מערכה 2, תמונה 4 קדימה >

נכנסים פורציה ולוציוס.

פורציה:  בבקשה, ילד, רוץ לסנאט.

          אל תישאר פה לענות לי, לֵך.

          לְמה אתה מחכה?

לוציוס:                            לדעת מה

       המשימה שלי, גבירתי.

פורציה:                            הלוואי

         היית שם כבר וחזרת הנה

         לפני שאגיד לך מה לעשות שם.

       (הצידה): כוח רצון, חזֵק אותי. הקם   

       לי בין הלב לַפֶּה הר ענקי.

       יש לי נשמה של גבר, אבל כוח –

       רק של אשה. כמה קשה לְאשה

       לשמור סודות. (ללוציוס) אתה עוד כאן?

לוציוס:                                                       גברתי,

       מה לעשות? לרוץ לקפיטול

       וזה הכל? ולחזור אלייך פה

       וזה הכל?

פורציה:                        כן, ילד, תדוֵוח

       אם אדונך נראה בסדר; הוא

       יצא חולה; ושים טוב לב מה קיסר 

       עושה ומי נצמד אליו קרוב.

       שמע, ילד, מה הרעש?

לוציוס: אנ' לא שומע, גברת.

פורציה:                             תקשיב טוב.

       שמעתי נהם, געש, התנגשות,

       שהרוח מביאה מהקפיטול.

לוציוס:  בחיי, גברתי, אנ' לא שומע כלום.

          (נכנס מגיד העתידות)

פורציה:  בוא הנה, אתה. מאיפה אתה בא?

מגיד עתידות: מהבית, גברת יקרה.

פורציה:    מה השעה?

מגיד עתידות:              קרוב לתשע, גברת.

פורציה:  יצא כבר קיסר אל הקפיטול?

מגיד עתידות: עוד לא. אני הולך להתייצב,

       לראות אותו עובר בדרך שמה.

פורציה:  יש לך בקשה לקיסר, כן?

מגיד עתידות: יש לי, גברתי, אם קיסר רק יואיל

       להיות נחמד לְקיסר ולהקשיב לי.

       אפציר בו להיות חבר של עצמו.

פורציה:  מה, 'תה יודע שרוצים להזיק לו?

מגיד עתידות: מה שאדע – עמום,

       מה שאֶפְחד – עלול.

       יום טוב לך. הרחוב פה צר מאד,         

       והקהל שבעקבותיו של קיסר, 

       סנאטורים, שופטים, עותרים פשוטים,

       ימחץ את האיש החלוש כמעט

       לַמוות. אתמקם בִּנקודה

       ריקה יותר, ואדבר משם

       עם קיסר הגדול כשהוא עובר.

         (יוצא)      

פורציה:  חייבת להיכנס. אוי לי, איזה

       דבר חלש לב של אשה. אח, ברוטוס,

       בהצלחה עם היוזמה שלך.

       בטוח שהילדון שמע אותי. –

       יש לו לברוטוס בקשה שקיסר

       לא ייעתר לה. איי, יש לי סחרחורת.

       רוץ, לוציוס, מסור שלום לאדונך.

       תגיד לו שאני שמחה. תחזור

       למסור לי מה שהוא אומר לך.

         יוצאים, משני צדדים.


אנו מקווים שאתם נהנים מקריאת המחזה. אתר שייקספיר ושות׳ פועל כבר 14 שנים בחינם ומספק את התרגומים לקהל הרחב בשמחה ובאהבה. גם שייקספיר וגם שות׳ מתכוונים בהחלט להמשיך כך גם הלאה, ולהשלים אולי את כל תרגום כל 38 המחזות.


כל מי שרוצה לתמוך באתר כדי לסייע באחזקתו ובהמשך מפעל התרגום, הנה האפשרות, ויקוים הפסוק ״תומכים טובים אתם״ (״מידה כנגד מידה״, מערכה 5 תמונה 1).


תמכו באתר שלנו


< אחורה הדפסת הטקסט יוליוס קיסר - מערכה 2, תמונה 4 קדימה >