שייקספיר ושות' - כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס


< אחורה הדפסת הטקסט טרוילוס וקרסידה - מערכה 4, תמונה 3 קדימה >

נכנסים פאריס, טרוילוס, אנאס, דאיפובוס, אנטנור ודיומדס.

פאריס:  כבר יום, והשעה שנקבעה

          להעביר אותה לַיווני

          העָז הזה קְרֵבה. טרוילוס אחי,

          לֵך ואמוֹר לַגברת מה מוטל

          עליה לעשות, זרז אותה

          להתכונן.

טרוילוס:                לכו לתוך בֵּיתה.

          אביא אותה לַיווני מיד,

          וכשלידו אמסור אותה, חשוֹב

          שזה מזבֵּח ואחיך טרוילוס

          כוהן, שאת לבו שלו מקריב שם.

פאריס:   אני יודע מה זה לאהוב;

          הלוואי יכולתי לעזור כשם

          שאני מרחם! – גשו פנימה, רבותי.

          יוצאים. 


< אחורה הדפסת הטקסט טרוילוס וקרסידה - מערכה 4, תמונה 3 קדימה >