שייקספיר ושות' - כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס


< אחורה הדפסת הטקסט אנטוניוס וקלאופטרה - מערכה 4, תמונה 5 קדימה >

נשמעות חצוצרות, נכנסים אנטוניוס וארוס. חייל פוגש אותם.

חייל:   שהאלים יתנו לאנטוניוס יום שמח!

אנטוניוס: הלוואי שאתה והצלקות שלך

          הייתם משכנעים אותי אז כן

          ללחום ביבשה!

חייל:                          אם כך היה, אז

          המלכים שהתמרדו והחייל

          שערק ממך הבוקר עוד היו

          הולכים בעקבותיך.

אנטוניוס:                          מי ערק

          הבוקר?

חייל:                מי? אחד שתמיד היה

          קרוב לך. קרא לאנובארבוס, הוא לא

          ישמע אותך, או שממחנה אוקטביוס

          הוא יענה "אני לא משלך".   

אנטוניוס:   מה אמרת?

חייל:                          אדוני, הוא עם אוקטביוס.

ארוס: אדוני, הוא לא לקח את הארגזים

          והאוצר שלו.   

אנטוניוס:                     הוא הלך?

חייל:                                          בדוּק.

אנטוניוס:  לך, ארוס, שלח לו את האוצר שלו.

          מהר. אל תשתהה שניה, אני

          דורש. כתוב לו – אני אחתום – מילות

          פרידה, ברכות יפות. הגד שאני

          מקווה כי לעולם שוב לא ימצא

          סיבה להחליף אדון. הו המזלות

          שלי השחיתו בני-אדם ישרים! –

          מהר כבר. – אנובארבוס!

          יוצאים.


< אחורה הדפסת הטקסט אנטוניוס וקלאופטרה - מערכה 4, תמונה 5 קדימה >