שייקספיר ושות' - כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס


< אחורה הדפסת הטקסט אנטוניוס וקלאופטרה - מערכה 3, תמונה 8 קדימה >

נכנסים אוקטביוס וטאורוס, עם הצבא, צועדים.

אוקטביוס:  טאורוס!

טאורוס:    אדוני?

אוקטביוס: שלא תתקוף ביבשה; דאג לא

          לפצל כוחות; אל תגרה אותם

          לִקרב עד שנגמור עניין בים.  

          מן הפקודות האלה אל תחרוג.

          (נותן לו מגילה)

          הכל תלוי בָּהימור הזה.

          יוצאים.


< אחורה הדפסת הטקסט אנטוניוס וקלאופטרה - מערכה 3, תמונה 8 קדימה >