די לגניחות
(מתוך "המון רעש על לא כלום", מושר בעברית)
מאת ויליאם שייקספיר
מוזיקה, פסנתר ושירה: דורי פרנס


די לגניחות, גברות, מדאם,
נוכלים כל הגברים:
רגל בחוף, רגל בים,
לכלום לא מסורים.
אז לא לגנוח, שילכו,
תהיו שמחות כמוני,
אל תיאנחו, אל תתייפחו,
שירו "היי נוני נוני."

די לשירי קינה קודרים
כבדים על הלשון.
כוזבים היו כל הגברים
מאז אביב ראשון.
אז לא לגנוח, שילכו,
תהיו שמחות כמוני,
אל תיאנחו, אל תתייפחו,
שירו "היי נוני נוני."

"Sigh No More, Ladies..."
From Much Ado about Nothing, sung in English
by William Shakespeare
Music: Dori Parnes


Sigh no more, ladies, sigh nor more;
Men were deceivers ever;
One foot in sea and one on shore,
To one thing constant never;
Then sigh not so, But let them go,
And be you blithe and bonny;
Converting all your sounds of woe
Into. Hey nonny, nonny.

Sing no more ditties, sing no mo,
Or dumps so dull and heavy;
The fraud of men was ever so,
Since summer first was leavy.
Then sigh not so, But let them go,
And be you blithe and bonny,
Converting all your sounds of woe
Into Hey, nonny, nonny.


קינה
(מתוך "סימבלין", מושר בעברית)
מאת ויליאם שייקספיר
מוזיקה, פסנתר ושירה: דורי פרנס


לא יפחידְך עוד חום חמה
לא כפור חורף או צמרמורת,
מלאכתךָ פה נשלמה,
על עמלךָ שולמה משכורת.
כמו למצחצח ארובה
על עלומים האפר בא.

לא יפחידוךָ תוכחות,
לא תדע יותר שום עול.
מה לךָ בגד, ארוחות?
גם עץ אלון לךָ גבעול.
שרביט, תרופה, חכמה רבה,
על כולם האפר בא.


לא יפחידךָ ברק מבזיק
גם לא הרעם המכּה.
דיבה רעה כבר לא תזיק,
לא, לא תצחק עוד, לא תבכה.
כל מי שאהבה נשבע,
על כולם האפר בא.

Lament
From CYMBELINE, sung in English
by William Shakespeare
Music: Dori Parnes


Fear no more the heat o' the sun,
Nor the furious winter's rages;
Thou thy worldly task hast done,
Home art gone, and ta'en thy wages:
Golden lads and girls all must,
As chimney-sweepers, come to dust.

Fear no more the frown o' the great;
Thou art past the tyrant's stroke;
Care no more to clothe and eat;
To thee the reed is as the oak:
The Sceptre, Learning, Physic, must
All follow this, and come to dust.

Fear no more the lightning-flash,
Nor the'all-dreaded thunder-stone;
Fear not slander, censure rash;
Thou hast finished joy and moan:
All lovers young, all lovers must
Consign to thee, and come to dust.