שייקספיר ושות' - כתבים מאת ויליאם שייקספיר ובני תקופתו בתרגום דורי פרנס


< אחורה הדפסת הטקסט יוליוס קיסר - מערכה 4, תמונה 1 קדימה >

נכנסים אנטוניוס, אוקטביוס ולפידוס.

אנטוניוס:  אז כל אלה ימותו. השמות

          מסומנים.

אוקטביוס:              אחיך גם חייב

          למות; כן, לפידוס, מסכים?

לפידוס:                                      אני

          מסכים.

אוקטביוס:            סמן אותו, אנטוניוס.

לפידוס:                                           רק

          בתנאי שפובליוס לא יחיה, הבן

          של אחותך, אנטוניוס.

אנטוניוס:                             לא יחיה.

          תביט, אני חורץ לו דין בְּקו.

          אבל לך אל בית קיסר, לֶפּידוּס:

          הבא משם ת'צוואה, נחליט

          איך לקזז קצת מהירושות.

לפידוס:   אמצא אתכם עוד פה?

אוקטביוס: או פה או בקפיטול.

          (יוצא לפידוס)

אנטוניוס:   זה איש לא מי-יודע-מה שווה,

          מתאים לִשליחויות. אם מחלקים

          את האימפריה לשלוש, נראה

          לך שהוא ראוי לִשליש?

אוקטביוס:                              אתה

          חשבת כך, הקשבת לקולו

          מי יסומן ברשימות שלנו

          לְמוות או להחרמת רכוש.

אנטוניוס: אוקטביוס, לי יש קצת יותר שנים

          ממך, טוב? נעמיס ת'כיבודים

          האלה על האיש הזה, להוריד

          מאיתנו קצת מטען של השמצות,

          והוא יישא את זה כמו שחמור

          סוחב זהב, יובל או יידחף

          לאן שנכוון; כשהוא מביא

          את האוצר שלנו לַמקום,

          אנחנו מורידים את המטען

          ומשחררים אותו, כמו חמור

          חמורותיים לנפנף אוזניים

          וללחך באחו.

אוקטביוס:                  תעשה

          מה שתרצה; אך הוא חייל

          אמיץ ומנוסה.   

אנטוניוס:                         כן, גם הסוס

          שלי, אוקטביוס, ולכן אני

          מַקצה לו מלאי מספוא. אני מלמד

          ת'יצור ללחום, לקפוץ, לבלום, לרוץ

         קדימה, בתנועות גופו אני

         שולט בָּרוח, ובמידה רבה

          כזה הוא לפידוס. יש ללמד אותו,

          ולאמן, ולדרבן; יצור

          חלול ראש; מתלהב מאמנות,

          מחפצי-נוי וחיקויים – הרבה

          אחרי שהם יצאו מהאופנה.

          תִּראה אותו בתור כְּלִי- עזר, לא

          יותר. ועכשיו, אוקטביוס, שְמע דברים

          גדולים. ברוטוס וקסיוס מגייסים

         צבא. עלינו להקים כוחות

         מיד, ליצור בסיס של שותפים 

         ובני ברית, לנצל כל אמצעי

          שברשותנו, ולכנס דיון

          דחוף איך לגלות מידע סודי

          ולהגיב לסכנות גלויות.

אוקטביוס: נעשה זאת; כי אנחנו עם הגב

          לקיר, מכותרים בידי אויבים

          רבים. יש לא מעט שמחייכים,

          אבל בַּלב רוקמים, אני חושש,

          מיליונים חבלות.   

          יוצאים. 


< אחורה הדפסת הטקסט יוליוס קיסר - מערכה 4, תמונה 1 קדימה >